Kütüphaneler Arası Ödünç (ILL)

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mensupları İçin Kullanım Kuralları
 

Kütüphanelerarası ödünç (ILL - InterLibrary Loan) hizmeti ile kütüphanemiz koleksiyonlarında bulunmayan kaynaklar kullanıcılarımız için diğer üniversite kütüphanelerinden ve ULAKBİM’den sağlanmaktadır. Bu hizmetten yalnızca akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir.

Kullanıcılar koleksiyonda bulunmayan kitap veya makaleler için kutuphane@acibadem.edu.tr adresine yazarak istekte bulunabilirler. İsteklerin zamanında ve doğru karşılanabilmesi için künye bilgilerinin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

İstek kütüphaneye ulaştığında kullanıcı e-posta ile bilgilendirilir ve materyal kütüphaneden teslim alınır.

Süre uzatma işlemi ödünç veren kütüphanenin kuralları çerçevesinde yapılır.

Kullanıcılar yayınları kütüphanemize zamanında iade etmelidir. İadesi geciken materyallerden kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin gecikme cezaları uygulanır.

Ödünç alınan materyalin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda kullanıcı sorumludur ve ödünç alınan kütüphanenin kuralları geçerlidir.

Kargo ve posta ücretleri kütüphane tarafından karşılanmaktadır.

Künye bilgisi eksik olan ve hiçbir kütüphanede bulunamayan istekler kullanıcıya bildirilir ve iptal edilir.

Kütüphanelerarası ödünç hizmeti ile ilgili soru veya önerileriniz için kutuphane@acibadem.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

Diğer Üniversite Kütüphaneleri İçin Kullanım Kuralları

Diğer üniversite kütüphaneleri kargo ve fotokopi ücretini karşılamak koşulu ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kütüphanesi’nden kitap ve makale isteğinde bulunabilirler. Kitaplar için ödünç verme süresi kargoda geçecek süre de dahil olmak üzere 30 gündür.

ILL istekleri ANKOS KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) üzerinden karşılanmaktadır. İsteklerin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilebilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir. Eksik ve yanlış bilgilerle yapılan istekler karşılanamayacak ve istek yapan kuruma e-mail ile bildirilecektir.

CD-ROM, DVD, referans kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, tezler) özel koleksiyonlar, rezerve koleksiyonu ve süreli yayınlar ILL ile ödünç verilmemektedir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının, kütüphaneler arası ödünç verilen kitaplara ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin yayınları geri çağırma hakkı saklıdır. İlgili kütüphaneye yapılan geri çağırma duyurusunu takip eden 72 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye iade edilmelidir.

Kaybolan, hasar gören ve iade tarihi geçen materyaller için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verme kuralları geçerlidir.