Kullanıcı Eğitimleri

Kütüphane personeli, talep ve ihtiyaç doğrultusunda kullanıcılarına kütüphane eğitimi vermektedir. Eğitimlerde kütüphane kataloğu kullanımı, kütüphane veritabanlarına erişim ve akademik yayın arama konularında bilgi aktarılmaktadır. Ayrıca genç akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yazar çalıştayları ve belirli veritabanlarına özel kullanıcı eğitimleri düzenlenebilmektedir.

2022 yılında Kütüphane, ACU Library Skills başlıklı seminer/webinar dizisi başlatmıştır. ACU Library Skills webinar dizisi kütüphane kullanıcılarının bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine ve Üniversitemiz kütüphanesi kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmalarına olanak tanır. Oturumlarda kütüphane hizmetleri ve olanakları, çevrimiçi katalog kullanımı, abone olunan veritabanlarına erişim, mobil erişim, akademik yayınlara ulaşma, referans verme, bibliyometri, ölçme ve değerlendirme gibi konular yer almaktadır. 

Daha önce gerçekleştirilen eğitimlerin video kayıtlarına BADEMnet üzerinden erişmek için tıklayınız.