Veritabanları

Abonesi olduğumuz veritabanlarından sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma ve indirme işlemi yapılması durumunda Üniversitemizin veritabanına erişimi yayıncı tarafından kesilebilmektedir. Kullanım ihlali yapan kişiler kullanıcı adıyla tespit edilebilmektedir, bu nedenle lütfen veritabanlarını kullanırken telif haklarına uygun davranınız.

Academic Search Ultimate 
Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda hakemli tam metin dergileri içeren veritabanıdır.

ACS | American Chemical Society (Read & Publish Anlaşması)
ACS tarafından yayınlanan 82 adet dergiye tam metin erişim sağlar. (Anlaşma kapsamında Acıbadem Üniversitesi mensupları bu dergilerde yayınlanacak açık erişimli makaleler için APC / Makale İşlem Ücreti ödemeyeceklerdir, detaylı bilgi için kütüphaneyle iletişime geçiniz.)

Annual Reviews
Annual Reviews yaşam bilimlerinden doğa bilimlerine, tarım bilimlerine, sosyal bilimlere ve ekonomiye kadar 51 konu alanında 66 dergi içermektedir.

APA PsycArticles 
American Psychological Association'dan (APA) bu saygın koleksiyon 120 adet e-dergiyi içerir. nde gelen bilim insanlarına ait en son araştırmalardan davranış bilimleri ve sosyal bilimlerin tarihsel temellerine kadar, ilgili tüm çalışma alanlarına erişim sağlar. Güncel dergi kapsamı ve yüzyılı aşkın süreci kapsayan tarihi içeriği ile APA PsycArticles, araştırmacılar, klinisyenler, eğitimciler ve öğrenciler için vazgeçilmez bir veri tabanıdır ve herhangi bir temel merkezi koleksiyon içerisinde bulunması gereken bir kaynaktır.

Aperta (TÜBİTAK) 
Aperta Türkiye Açık Arşivi ULAKBİM tarafından yönetilen, odak noktası açık veri olan çok disiplinli bir açık veri havuzudur.

Bates’ Visual Guide to Physical Examination
Baştan-Ayağa ve Sistem tabanlı Fiziksel Muayene ve Klinik Yeterlilik Videoları 
Bates’ Visual Guide to Physical Examination, OSCE klinik muhakeme modüllerinin yanı sıra baştan ayağa ve sistemlere dayalı fiziksel muayene tekniklerini içeren yeni klinik beceri videoları sunar. Bates'in Fiziksel Muayene ve Tarihçe Kılavuzu'na dayanarak, bu çevrimiçi kılavuz, metnin kanıta dayalı kökenlerini korur ve klinik doğruluğa ve serideki profilli hasta tiplerine dikkat eder.

BioMed Central
BMC, bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp alanlarındaki araştırma topluluklarından keşifleri paylaşan, yaklaşık 300 hakemli dergiden oluşan gelişen bir koleksiyona sahiptir.

British Standards Online (BSOL)
British Standards Online (BSOL) 94.000'in üzerinde BSOL ONLINE (BS, ISO, EN, IEC) uluslararası standartlar, teknik doküman içermektedir. 

Business Source Ultimate
İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. 

CEİM E-Kütüphane
Türkiye'de ve Dünya'da hak temelli izleme ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili açık erişim eserlerin yer aldığı, 2000'in üzerinde kaynağın erişimde olduğu veritabanıdır.

Central & Eastern European Academic Source 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

CINAHL Complete
Hemşirelik, hasta bakımı ve benzer konulardaki temel dergileri içeren kapsamlı tam metin bir veritabanı olan CINAHL Complete 1.332 adet e-dergi içerir.

Clinical Key
İçerisinde 35 tıbbi uzmanlık alanı bulunan Clinical Key veritabanı 1.175 elektronik kitap, 650 elektronik dergi, medikal ve cerrahi videolar, ilaç monografları, uygulama rehberleri, hasta eğitim materyalleri içerir. Clinical Key altındaki 1.175 e-kitaba erişim için sadece bir kez www.clinicalkey.com sayfasının sağ üst köşesinde bulunan ''Register'' ikonuna tıklayıp kayıt yapmanız gerekmektedir.
ClinicalKey kayıt olma adımları için tıklayınız.

ClinicalKey Student Foundation Nursing
ClinicalKey Student “Foundation Nursing Package” Elsevier’in hemşirelik alanındaki textbooklarını içermektedir.  Veritabanında 105 e-kitap, 37 uzmanlık alanı, 24.000 + imaj bulunmaktadır. İlk girişte her kullanıcının Üniversitemiz IP ağı üzerinden bir defaya mahsus acibadem.edu.tr ya da live.acibadem.edu.tr mail adresiyle kayıt yapması gerekmektedir. 
Bookshelf özelliği için tıklayınız.
Üniversitemiz IP ağı üzerinden kayıt adımları.

Clinical Skills
Kanıta dayalı Hemşirelik beceri ve prosedürü içeren Clinical Skills, kanıta dayalı uygulamalarda ustalaşmış ve halen klinik alanda pratik yapan deneyimli hemşire ve solunum uzmanları tarafından yazılır ve güncellenir. Yoğun Bakım, Genel, Pediatrik ve Acil Hemşirelik becerileri, kendi alanlarında lider profesyoneller tarafından yazılmış saygın ders kitaplarından uyarlanmıştır. Adaptasyon sürecinde, alanlarında uzman hemşireler tüm becerileri gözden geçirerek güncellemektedir. Anne-Yenidoğan, Ruh Sağlığı, Yenidoğan Yoğun Bakım, Onkoloji ve Perioperatif Hemşirelik becerileri gibi beceriler, mevcut kanıta dayalı bilgiler ve klinik uygulama kılavuzları kullanılarak uzman hemşireler tarafından yazılarak, gözden geçirilmektedir. Solunum Bakımı için yazılan hemşirelik becerileri ile aynı titiz süreci takip etmektedir. Uzmanlık alanında en az 5 yıl çalışmış, alanlarında yüksek derecelere sahip, meslek birliklerinin üyesi olan  yazar ve hakemler içeriğin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Her alandan klinik uzmanlar, içeriği sürekli olarak gözden geçirir, güncellenen beceriler aylık olarak yayınlanır.

Cochrane Library
Dünya çapında her gün uygulanan tedavilerin bağımsız olarak değerlendirilip kontrolleri yapılarak mümkün olan en iyi sonucu uzmanlarına sunmaktadır. Sağlık alanında karar verme sürecini iyileştirmek, desteklemek için farklı türde, yüksek kaliteli, bağımsız kanıtlar içeren, meta analizli içerik sunan bir veritabanı koleksiyonudur. 

Complete Anatomy
3 boyutlu Kadın ve Erkek modelleri, mikroanatomi modelleri
Atlas görüntüleri, hazır ekranlar, quizler
Videolar
Ders Anlatımları
Radyoloji modülü
Içerik düzenleme araçları
Akademisyen araçları: Ekranlar ve quizler oluşturma, gruplara özel içerik oluşturma, kaydetme, paylaşma
Öğrencilerin ders etkileşimlerini ve quiz sonuçlarını takip edebileceğiniz Assessment Dashboard

DART Europe (Europe E-theses Portal)
DART-Europe, Avrupa araştırma tezlerine küresel erişimi iyileştirmek için ulusal ve üniversite kütüphaneleri ve konsorsiyumlarının ortaklığı olarak 2005 yılında kurulmuştur.

DergiPark (ULAKBİM)
TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

DOAB | Directory of Open Access Books
DOAB, akademik, hakemli açık erişimli kitapları indeksleyen ve erişim sağlayan, kullanıcıların güvenilir açık erişimli kitap yayıncılarını bulmasına yardımcı olan topluluk odaklı bir keşif hizmetidir. Tüm DOAB hizmetleri ücretsizdir ve tüm e-kitaplara erişim ücretsizdir. 

DOAJ | Directory of Open Access Journals
DOAJ, kaliteli içeriğin herkes için ücretsiz olarak çevrimiçi olarak erişilebilir olmasını sağlamaya kendini adamış, büyüyen bir topluluk tarafından yönlendirilen, dünyanın dört bir yanından çeşitli açık erişim dergilerinin benzersiz ve kapsamlı bir dizinidir.

DynaMed
DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve tavsiyeler, teşhis, tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

EBSCO Discovery Service
EBSCO Discovery Service (EDS) kütüphanede bulunan tüm bilgi kaynaklarını tek bir dizinde / sunucuda toplar ve tek bir ara yüzden tarama imkanı verir. Makaleler, dergiler, kitaplar ve çok daha fazlasına tek bir bağlantı noktasından erişebilirsiniz.

EBSCOhost
Multi disipliner veritabanı olan EBSCOhost tıptan hukuka, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 20.574 elektronik dergiye erişim sağlar. 

EBSCO eBook Collection
Çeşitli konularda e-kitap koleksiyonları içerir.

Emerald Premier e-Journals
Disiplinlerarası bir dergi koleksiyonu olan Emerald e-Journals Premier, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Eğitim, Turizm, Yönetim Bilimleri, Bilgi Yönetimi, Pazarlama, Lojistik, Ekonomi, Finans alanlarında 306 adet dergiye erişim sağlar.

Emerald Sociology e-Book Collection
Sosyoloji konularında e-kitap koleksiyonudur. Kitaplar PDF formatında indirilebilir.

Emerald Education e-Book Collection
Eğitim, eğitim teknolojileri, eğitim psikolojisi ve eğitim yönetimi konularını kapsayan e-kitap koleksiyonudur. Kitaplar PDF formatında indirilebilir.

ERIC
ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu alanda çalışan tüm araştırmacılar için danışma kaynağıdır. Bu veritabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

Essential Science Indicators
ESI'yı kullanarak yüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri, bununla birlikte gelecekteki çalışmaları etkileyebilecek yeni araştırma alanlarını inceleyebilirsiniz.

Espacenet | European Patent Database
Milyonlarca patent verisi içeren bir veritabanıdır.

EThOS | British Library Theses & Dissertations
600.000'den fazla tez içerir.

IEEE Xplore Digital Library
IEEE Veritabanı, bilgi teknolojileri, bilgisayar bilimi, iletişim, multimedya, nanoteknoloji, sibernetik ve ilgili alanlarda 413 e-dergi, 1.220 konferans serisi, 3341 standart dokümanlarına erişim sağlamaktadır.

InCites Benchmarking & Analytics
Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, yazarların ve bölgelerin karşılaştırılmasına imkan sunan bütünleşik web tabanlı akademik platformdur. InCites veritabanı verilerini Web of Science veritabanından sağlamaktadır. Aboneliğe Journal Citation Reports ve Essential Science Indicators erişimleri de dahildir. InCites Türkçe kullanım rehberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yeni nesil InCites tamamen entegre olarak karşılaştırmalı değerlendirmeler ve analizler sağlar. İhtiyacınız olan cevapları InCites ile kolayca edinebilirsiniz. Görsel araçlarla zenginleştirilmiş yeni nesil InCites arayüzü, hem genç araştırmacılar hem de tecrübeli bilim insanları için yeterince esnek ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmıştır.
InCites verilerine ulaşmak ve data setler oluşturabilmek için Üniversite IP adresleri üzerinden Web of Science’da kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturulan hesap ile Web of Science ve InCites Benchmarking & Analytics’e her yerden ulaşabilirsiniz.

Journal Citation Reports
InCites platformunun bir parçası olan Journal Citation Reports kaynak gösterme verilerine dayanan ölçülebilir istatistiki bilgiler ile dünyanın önde gelen dergilerini eleştirel olarak değerlendirmek için sistematik ve objektif araçlar sunmaktadır. Makalelerin alıntı yapılan referanslarını derlemek suretiyle Journal Citation Reports araştırma etkinliğinin dergi ve kategori düzeyindeki etkisini ölçmeye yardımcı olur, alıntı yapılan ve atıfta bulunulan dergiler arasındaki ilişkiyi gösterir. Journal Citation Reports Türkçe kullanım rehberine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Journal of Neurosurgery
Abonelik kapsamında Journal of Neurosurgery: Spine, Journal of Neurosurgery: Pediatrics, Journal of Neurosurgery: Case Lessons, Neurosurgical Focus ve Neurosurgical Focus: Video başlıklı yayınlara da erişim bulunmaktadır.
Journal of Neurosurgery Publishing Group (JNSPG), misyonu dünya çapında beyin cerrahisi uygulamalarını ilerletmek olan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan American Association of Neurological Surgeons'un (AANS) akademik dergi yayın koludur. 1944'ten bu yana, Journal of Neurosurgery, dünya çapında klinik ve laboratuvar araştırmaları ve yenilikçi cerrahi teknikler ve aletler hakkında makalelerinin yanı sıra bilimsel ve tıbbi ilerlemelerin en yüksek kalitede sunumuna titizlikle odaklanmasıyla tanınmaktadır.

JSTOR Archive Journal Content
JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

MasterFILE Complete 
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

MasterFILE Reference eBook Collection 
MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin e-kitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim, biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

Muteferriqa
Süreli Yayınlar Koleksiyonu: Yaklaşık 1,500 başlık, 96,000 sayı, 1 milyon sayfa
Kitap Koleksiyonu: 35,000'e yakın kitap, yaklaşık 6 milyon sayfa
Hem tam metin hem de üst veriler, Arap ve Latin tabanlı alfabelerde aranabilir. Her iki koleksiyonun görselleri bağımsız olarak sorgulanabilir ve görüntülenebilir. Kullanıcılar, görsellerin içeriklerine dair görsel açıklamalarını veya görsel kategori etiketlerini kullanarak görsellerde arama yapabilir; ayrıca görüntü benzerliğine dayalı olarak yeni görüntüler keşfedebilirler.
Latin harfli Türkçe ve İngilizce dil desteği, eski harfli metinleri okuyamayanlar ve hiç Türkçe bilmeyenler için, Osmanlı matbu kaynaklar hazinesini erişilebilir kılar.

Natural Medicines (NatMed Pro)
Natural Medicines, gıdalar, şifalı bitkiler, takviyeler ve doğal tedaviler hakkında kapsamlı, kanıta dayalı, hakemli bilgilere hızlı erişim sunar. Veritabanı kapsamı etkinlik, yan etkiler, etkileşimler, hamilelik, emzirme, farmakoloji, toksikoloji, dozaj, standardizasyon ve üçüncü taraf laboratuvarlar tarafından test edilen ürünleri içerir. Hasta broşürleri mevcuttur.

Nature Publishing Group 
Nature Journals All paketinde yer alan 46 adet e-dergiyi ve Nature Grubu bünyesinde yayın hayatına devam eden Academic Journals All paketindeki 40 adet e-dergiyi kapsar. Nature Journals All dergilerine 2007'den günümüze, Academic Journals All dergilerine 1997'den günümüze erişim sağlar.

Newspaper Source Plus 
Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veritabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

Open Dissertations 
Open Dissertations, 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Osmosis (Tıp)
Osmosis, tıp eğitimini daha verimli, etkileşimli, ilgi çekici  ve akılda kalıcı hale getiren animasyonlu videoların bulunduğu bir eğitim platformudur. Erişim için ilk kaydın ACU e-posta adresiyle kayıt yapması gerekmektedir (@live.acibadem.edu.tr ya da @acibadem.edu.tr ​​​).

Osmosis (Nursing)
Hemşirelik Bölümü için Osmosis erişimi Üniversitemiz e-posta adresleri üzerinden @live.acibadem.edu.tr ya da @acibadem.edu.tr sağlanmaktadır. 
Mobil uygulama üzerinden de erişim imkanı da bulunmaktadır.
Osmosis, Hemşirelik eğitimini daha verimli, etkileşimli, ilgi çekici  ve akılda kalıcı hale getiren animasyonlu videoların bulunduğu bir eğitim platformudur.  
Öğrenmeyi ders kitaplarının ve derslerin ötesine taşıyan Osmosis, 195 den fazla ülkede 3.2 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
*600+ animasyonlu video
*3300+ NCLEX ve NCLEX NextGen-style soru

OVID LWW
Tıp ve Eczacılık konularında 450 e-dergi içeren bir veritabanıdır.

Palgrave Macmillan Journals
İktisat, Ekonomi, Finans, Sosyal Bilimler, Hukuk, Yönetim Bilimleri, Filozofi alanlarında yayın yapan 47 dergiye 1997 yılından günümüze erişim sağlayan bir veritabanıdır. 

ProQuest Dissertations and Theses
Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veritabanıdır.

PubMed Central | PMC
PubMed Central® (PMC), ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'ndeki (NIH/NLM) biyomedikal ve yaşam bilimleri dergi literatürünün ücretsiz bir tam metin arşividir.

Regional Business News 
Özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Science Direct
Elsevier Yayınevi’ne ait disiplinlerarası bir dergi koleksiyonudur. Tıp ve Sağlık Bilimleri dahil, 2.242 adet e-dergiye 1995 yılından günümüze erişim sağlar.

Science Direct e-Book Collection
Elsevier yayınevine ait disiplinlerarası e-kitap koleksiyonudur.

SciFinder-n
İlk kullanımdan önce kişisel hesap oluşturmak için tıklayınız.
SciFinder-n Chemical Abstracts Service (CAS) in bir ürünüdür. Basılı versiyonu olan Chemical Abstracts’la beraber toplam 5 CAS veritabanı ve Medline veritabanıyla; kimya, yaşam bilimleri, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, tıp ve ilgili disiplinlere ait dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermekte ve 1907’den günümüze kadar olan literatürü kapsamaktadır.

Scopus
Scopus bir atıf veritabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayrı yayıncıdan sağlanan 20.500'ün üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi ve MEDLINE'ın %100'ünü kapsamaktadır.

SpringerLink
Springerlink aboneliği kapsamında Tıp, Yaşam Bilimleri, Mühendislik, Kimya, Çevre Bilimleri, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Malzeme Bilimi, Matematik, Enerji, Fizik & Astronomi alanlarında 2073 adet dergi bulunmaktadır. Bu dergilerin 391 tanesi Springer Medicine koleksiyonu, 22 tanesi ise Springer’in Drugs serisini de içeren ADIS koleksiyonudur.

Taylor&Francis e-Journals
Tıp ve Sağlık Bilimleri dahil olmak üzere tüm bilim dallarında toplam 2.287 adet dergi içerir.

Taylor&Francis e-Books
Multidisipliner e-kitap koleksiyonudur.

TR Dizin 
TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

United States Pharmacopeia (USP) and the National Formulary (NF) 
İlaçlar, dozaj formları, ilaç maddeleri, eksipiyanlar, biyolojikler, bileşik müstahzarlar, tıbbi cihazlar, diyet takviyeleri ve diğer terapötikler için standartları içerir. (Erişim için kutuphane@acibadem.edu.tr adresine yazınız.)

UpToDate Anywhere
UpToDate veritabanı, 25 Uzmanlık alanında, 7300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 12.000’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.  UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.
UpToDate Anywhere mobil erişim ayrıntıları için tıklayınız.

Web of Science​
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Science Citation Index (SSCI) atıf indekslerini 1980’den günümüze, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 1975'den günümüze, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) ve Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) atıf indekslerini 1990’dan günümüze tarama imkanı sunar. Web of Science kullanım rehberi için buraya tıklayınız.

Wiley Online Library
Wiley Online Library 1997’den günümüze 1.485 dergiye ve 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir.

YÖK Tez Merkezi
YÖK Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ), Türkiye'de hazırlanan lisansüstü tezlerin toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda kullanıma sunulması hizmetlerini yürüten merkezdir.