Akademik İletişim

Bibliyometrik Analiz Desteği
Kütüphanenin abone olduğu atıf, ölçme değerlendirme veritabanları ve veri setleri ile akademisyenlerin talebi üzerine analiz raporları hazırlanabilmektedir. Abonesi olunan Web of Science, Scopus, InCites Benchmarking & Analytics, Journal Citation Reports veritabanlarını kullanarak atıf, yayın sayıları, h-index raporu, impact factor, JCR category, quartile in category bilgisi ve karşılaştırmalı raporlar kütüphane ekibi tarafından sağlanabilmektedir.

Akademik Araştırmacı Profilleri
Web of Science Researcher Profiles (Publons, Researcher ID)
Web of Science Araştırmacı Profilleri, dünya çapındaki araştırma topluluğundaki görünürlüğünüzü artırmanıza yardımcı olur. Tek bir güvenilir platformda kolay araçlarla akademik araştırmacı kimliğinizi oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.
ORCID
ORCID, (Open Researcher and Contributor ID) araştırmacıların araştırma, burs ve yenilik faaliyetlerinde bulunurken kullanmaları için ücretsiz, benzersiz, kalıcı bir tanımlayıcıdır.
Scopus Author ID
Scopus’ta indeksleen bir makaleniz varsa, Scopus Yazar Kimliği otomatik olarak oluşturulur, dolayısıyla bir Scopus Yazar Kimliği için kayıt gerekli değildir.
Bir Scopus Yazar Kimliğine sahip olmak, yayınlarınızın listesini kolayca görmenize ve h-indeks, alıntı sayıları, yayınlar ve ortak yazarlar gibi alıntı metriklerini görüntülemenize olanak tanır.
Scopus Yazar Kimliği ORCID'e bağlanabilir, böylece yayınlar ORCID'nize aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açık Erişim APC Ücretleri Desteği
Wiley “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Modeli: Article Processing Cost, APC Ödemeden Açık Erişim Desteği

Üniversitemizin üyesi olduğu, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilerine erişim modeli, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 

ACU Kurumsal Açık Erişim Arşivi
ACU araştırmacıları tarafından üretilen bilimsel yayınlar, kütüphane tarafından yönetilen açık erişim sistemine yüklenebilmektedir. Yayınevlerinin açık erişim politikaları Sherpa/Romeo platformunda kontrol edildikten sonra uygunsa arşive tam metin olarak eklenir.

Dergi Seçimi İçin Araçlar
Bu araçlar, anahtar kelimeler veya makalenizin tam başlığını, özetini girerek ve ilgili dergilerle eşleştirmenize olanak tanır.

Fon Sağlayıcıların Açık Erişim Talepleri
Journal Checker Tool, 
cOAlition S tarafından yazarlara makalelerini yayınlayabilecekleri uyumlu dergiler bulmalarında destek olur. Araç, fon sağlayıcı bilgisi, kurum ve  derginin adı girilmesi halinde uygun bir yayın yolu olup olmadığına dair rehberlik eder.

Yağmacı Şaibeli Dergiler
Üniversiteler Arası Kurul'un yağmacı şaibeli dergilerle ilgili karar yazısı için tıklayınız.

Think. Check. Submit.
Bilimsel yayıncılar ve derneklerden oluşan bir koalisyon, yazarların araştırmaları için olası dergiyi değerlendirirken başvurabilecekleri bu kısa kontrol listesini oluşturmak için işbirliği yapmıştır. Yazarlar, birkaç kısa soru sorarak ve dergiyi kontrol listesine göre değerlendirerek, ister aboneliğe dayalı, ister açık erişimli olsun, değerlendirdikleri derginin kalite, titizlik ve saygıya sahip bir dergi olacağından emin olabilirler.

Think. Check. Submit. from Think. Check. Submit. on Vimeo.