ENGLISHDeneme Erişimi: Legal Online

Legal Online veritabanları 12.12.2020 tarihine dek deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim adresi: www.legalonline.com.tr

 

Legal Online veritabanında yer alan yüksek mahkeme kararlarına (içtihatlara), tüm mevzuata, dilekçelere, belgelere, makalelere, gerekçelere, Legal Yayıncılık'ın akademik ve uygulamaya yönelik kitapları ile hakemli hukuk dergilerine online olarak ulaşabilirsiniz.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL
0216 500 4444
kutuphane@acibadem.edu.tr