ENGLISH | TÜRKÇE
Acıbadem Üniversitesi

KOLEKSİYON

Acıbadem Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini, ders içeriklerini ve bilimsel araştırmalarını destekleyici her türlü bilgi kaynağını satın alma, bağış ve abonelik yolu ile kullanıcılarına sağlar. Kütüphane koleksiyonunu geliştirme çalışmalarında akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin talepleri Rektör Yardımcısı ve Kütüphane Yönetimi tarafından değerlendirilir ve koleksiyona kazandırılır.


Acıbadem Üniversitesi sağlık bilimleri alanında genç ve tematik bir üniversitedir. Bu doğrultuda Kütüphanenin basılı ve elektronik koleksiyonu üniversitenin akademik programlarını destekler niteliktedir ve yayınlar ağırlıklı olarak sağlık bilimlerinden oluşmaktadır.


Koleksiyonda bulunan tıp ve sağlık bilimleri konulu materyaller için National Library of Medicine (NLM) sınıflama sistemi, genel koleksiyon için Library of Congress (LC) sınıflama sistemi kullanılmaktadır.


Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm basılı kaynaklar kütüphane kataloğu üzerinden, elektronik kaynaklar ise EBSCO Discovery Service ile tek bir arayüzden taranabilmektedir.

Sayılarla Kütüphane

13.500 basılı materyal


25.000 e-dergi


1.175 e-kitap


15 veritabanı


1.272 m2 kullanım alanı


14 çalışma odası


279 kişilik oturma kapasitesi


25 araştırma bilgisayarı

Kütüphaneciye Sorun