ENGLISH | TÜRKÇE

Deneme Erişimi: JOVE

Bilimsel makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı hakem heyetli video veritabanı olan JOVE 31 Mayıs 2017 tarihine dek deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: https://www.jove.com/


Kütüphaneciye Sorun